Skip to main content

Kennissessie dijkbeheer en biodiversiteit

Op 29 januari 2020 organiseerde STOWA samen met de Radboud Universiteit Nijmegen een kennissessie Dijkbeheer en Biodiversiteit.

Verschillende sprekers benaderden dit onderwerp vanuit hun eigen vakgebied.

  1. Peter Boone , Beleidsmedewerker waterkeringen bij Waterschap Vallei en Veluwe opende de dag met een uitleg over de top-eis voor grasbekleding. Waterveiligheid staat voorop. Het waterschap vertaalt dit in projecten naar een basisspecificatie voor dijken (BSD). (Boone 2020 Topeis Grasbekleding)
  2. Constant Swinkels, junior researcher bij deze Radboud Universiteit, boeide de zaal met resultaten van het onderzoek naar bijen op de Waaldijken nabij Nijmegen en gaf uitleg over de leefwijze van deze insecten. Bijen en planten kennen soms een unieke en exclusieve samenlevingsvorm. En dijken bieden door de expositie ten opzichte van de zon en de lintvormen een bijzondere leefomgeving hiervoor. (Swinkels 2020 Bijen Op Dijken)
  3. Eddy Schabbink, senior adviseur bij IPC Groene Ruimte nam iedereen mee in de samenhang van het ecosysteem. De waterkeringbeheerder moet zich de vraag stellen wat hij met een bepaalde soort of bepaald leefgebied wil bereiken. En dan van bodem af aan gaan onderzoeken of de voorwaarden hiervoor aanwezig zijn. De Meetlat Biodiversiteit biedt hiervoor handvatten. (Schabbink 2020 Meetlat Biodiversiteit)
  4. Nils van Rooijen, postdoc Plant Ecology and Physiology RU-Nijmgen verving de zieke Cyril Liebrand (ecoloog EurECO). Hij gaf uitleg over standplaatsfactoren en de vegatiesamenstelling. Recente analyses van duizenden plantenopnames op waterkeringen in Nederland geven nieuw inzicht in welke vegetatietypologie op welke taluds tot ontwikkeling komen. (Liebrand 2020 Vegetatietypologie)
  5. Ivo Raemakers, bioloog bij bureau Ecologica verbond de eerdere verhalen door de methoden, effecten en zin en onzin van gefaseerd maaien te bespreken. (Raemakers 2020 Gefaseerd maaibeheer)
  6. Tot slot presenteerden drie oud-studenten de producten die ze hebben ontwikkeld tijdens projecten bij waterschappen. Julia Malms (Wageningen Universiteit) ontwikkelde een beslisboom die met behulp van een gis-analyse de beheerder helpt bij het bepalen van kansrijke trajecten. (Malms 2020 Beslisboom Biodiversiteit). Niek Schasfoort en Julian Hoogvorst (Van Hall – Larenstein) bouwden de app ‘Dijkgras’ die aan de hand van big data beheeradviezen kan geven over de potentiële ontwikkeling van doelvegetaties op een bepaalde standplaats. (Schasfoort Hoogervorst 2020 Applicatie Dijkgras)
’n Blauwtje (EurECO)
’n Blauwtje (EurECO)