Skip to main content

Vegetatie op gewapende grond

Ontwikkeling vegetatie op een gewapende grondconstructie met Enkamat.

Gewapende grondconstructie in het eerste seizoen, september 2017
Gewapende grondconstructie in het eerste seizoen, september 2017

Naam

Ontwikkeling vegetatie op een gewapende grondconstructie met Enkamat.

Onderzoeksvraag/-doel

Bij dit ontwerp is geen onderzoeksvraag of -doel geformuleerd. Bij de dijkversterking is vanwege ruimtegebrek gekozen voor een steil oplopende gewapende grondconstructie. Expositie is op het zuiden en er is dus snel sprake van uitdroging in het bovenste deel van het talud. Het is de vraag hoe vegetatie zich hierop ontwikkelt en handhaaft.

Uitvoering

Bij de dijkversterking moest in een smalle strook een fors en variërend hoogteverschil worden opgelost. De aannemer stelde voor dit uit te voeren in met een gewapende grondconstructie, bestaande uit stalen roosters die zijn bekleed met Enkamat 7220. Deze driedimensionale structuurmat zorgt ervoor dat grond niet uit de omslagen spoelt en biedt houvast aan begroeiing. Voor een extra snel groen resultaat werd de wal met hydroseeding ingezaaid: een pulp/zaadmengsel werd in de Enkamat 7220 gespoten waardoor een groen talud al binnen enkele weken zichtbaar was.

Toegepast is mengsel B3 (80%)  met Blauwzaam/Margrietenmengsel (20%) van Biodivers, met :

  • 20% Roodzwenk – gewoon, 45% Hardzwenkgras, 30% Roodzwenk – fors, 5% Gewoon struisgras
  • Margriet, Wilde peen, Rode Klaver, Pastinaak, Cichorei, Hopklaver, Paarse Morgenster, Duizendblad, Smalle Weegbree, Korenbloem, Zuring, Gewoon Reukgras, Zachte Dravik, Kamgras, Glanshaver, Klaproos

Resultaat

De eerste foto geeft een indruk van hoe steil het talud is opgebouwd.

De andere twee foto’s laten de situatie zien in het eerste jaar (september 2017) en een half jaar later (maart 2018).

Na de extreem droge zomer van 2018 bleek of leek de vegetatie nagenoeg dood te zijn, enkele kruiden uitgezonderd. Nieuw opbrengen van het mengsel met zaden leidde tot een begroeiing zoals te zien in januari 2019.

Organisatie / informatie

De dijkversterking is uitgevoerd in opdracht van Waterschap Rivierenland.