Skip to main content

Algemeen

Waterkeringbeheerders beheren en onderhouden de grasbekleding als onderdeel van de waterkering, zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen en aan hun eigen beleid.

Waterkeringbeheerders beheren en onderhouden de grasbekleding als onderdeel van de waterkering, zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen en aan hun eigen beleid. Het doel van het beheer van de vegetatie op dijken is het verkrijgen en behouden van een goed gesloten en goed doorwortelde grasbekleding. Hierbij spelen de soortensamenstelling en de vegetatiestructuur een rol. Vanaf het moment van inzaai heeft het beheer en onderhoud op beide een belangrijke invloed.

Het beheer en onderhoud van grasbekleding kent vele vormen. De waterkeringbeheerder kiest voor een vorm op basis van de functies van de betreffende dijk. Andere criteria zoals imago, ligging, politiek en kosten zijn ook belangrijk. Deze criteria komen tot stand door een combinatie van beleid en wettelijke verplichtingen en deskundige inzichten.

Binnen deze handreiking hanteren we deze definities:

Beheer: Het beheer van grasbekleding bevat alle activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de functies van de grasmat aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen. Hier horen beleidskeuzes bij, juridische instrumenten, beheerplannen en dergelijke.

Onderhoud: Het onderhoud van grasbekleding bevat alle uitvoerende handelingen gericht op het in stand houden van en/of het streven naar het gewenste kwaliteitsniveau. Hier gaat het om concreet werk: maaien, beweiden enz.

Maaiwerk met klein materieel (EurECO)
Maaiwerk met klein materieel (EurECO)