Skip to main content

Instandhoudingsbeheer

Vanaf ongeveer het vierde jaar en wanneer de gewenste vegetatiesamenstelling en -structuur is bereikt, wordt cyclisch beheer en onderhoud uitgevoerd om de grasbekleding op sterkte en het gewenste streefbeeld te houden.

Dit wordt instandhoudingsbeheer, vervolgbeheer of regulier beheer genoemd. Instandhoudingsbeheer is de vorm van beheer die het meest en langdurig wordt toegepast op dijken. Ontwikkelingsbeheer en herstelbeheer worden slechts tijdelijk toegepast. Na de aanlegfase van vier jaar zijn er verschillende ontwikkelingsscenario’s mogelijk. Het instandhoudingsbeheer dient optimaal aan te sluiten bij de gekozen beleidslijn en streefbeeld.

Instandhoudingsbeheer is een verzameling van een groot aantal activiteiten, die op aparte pagina’s aan bod komen.

Inspectie en monitoring (WSRL)
Inspectie en monitoring (WSRL)