Skip to main content
Graverij groot beginstadium (Digigids)
Graverij groot beginstadium (Digigids)
Graverij groot gevorderd stadium (Digigids)
Graverij groot gevorderd stadium (Digigids)

Waarneming

Definitie Digigids: graafsporen van mensen, bevers, muskusratten, vossen, konijnen, etc.

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids > graverij groot.

Oorzaak

 • Keur: bouw- of kabel- en leidingwerkzaamheden, trampolines, vijvers enz. Iemand die zijn hond laat graven. Gebruikers en eigenaren die niet optreden tegen dierlijke gravers.
 • Technisch: natuurlijke gravers. Geen graafwerende voorzieningen, waterkering te dicht bij het water. Bosschages en ruigtes op/nabij de waterkering.
 • Beheer: onvoldoende toezicht, geen bestrijding, verkeerd ontwerp, onvoldoende maaien of snoeien.

Risico en ontwikkeling

Welk risico bestaat voor de waterkering: erosie die begint bij de graverij, kale plekken door uitgegraven materiaal. Vollopen van zandkern. Verzakkingen van delen van de waterkering, hoogtetekort. Doorgaande gang onder/door de waterkering. Risico voor mensen bij onderhoud of gebruik.

Hoe kan de waargenomen parameter zich ontwikkelen zonder correctieve ingreep: zie erosieafslag.

Mogelijke maatregel

 • Keur: optreden tegen overtredingen. Herstel van graafschade eisen.
 • Technisch: verwijderen van beschutting, bosschages en ruigte. Aanbrengen beschermende, preventieve of mitigerende maatregelen.
 • Beheer: voldoende toezicht, bepalingen over het bestrijden van schadelijk wild en herstellen van schades opnemen in de gebruiksovereenkomsten. Inzet wildbeheereenheid (WBE) om gravers te bejagen. In ontwerp op risicovolle  locaties preventieve maatregelen opnemen. Protocol voor omgaan met beschermde diersoorten die in de waterkeringen komen.

Meer informatie

Kenniscentrum Bever: website.

Wiki noodmaatregelen.

DHV-rapport “Gevolgen van graverij door muskusratten en beverratten voor de veiligheid van waterkeringen.”.

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel.
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN).
 4. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN).
 5. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN).
 6. Oorzaak van de schade: soort dier, reden graverij mensen. Bijhorende vergunning voor nutswerkzaamheden.
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’.
 8. Hercontrole met evt. vervolgactie.
 9. Aandachtspunt hoogwaterseizoen: vastleggen voor komende risicoseizoen zodat de calamiteitenorganisatie er rekening mee kan houden(inspectie en/of noodmaatregelen).