Skip to main content

Overgangen en overgangsconstructies

Kennis Primaire Processen – Versterking Onderzoek Waterveiligheid

Overgangen (WSRL)
Overgangen (WSRL)

Naam

Overgangen en overgangsconstructies

Kennis Primaire Processen – Versterking Onderzoek Waterveiligheid

Onderzoeksvraag/-doel

Dit wetenschappelijke onderzoek is gericht op overgangen van harde bekledingen naar grasbekleding. Die vormen vaak de zwakke schakel in een bekleding. Doel van het onderzoek is een optimaal ontwerp voor overgangen te ontwikkelen.

Uitvoering

Op een talud van de Waddenzeedijk zijn verschillende overgangsconstructies met versterkingsmaatregelen aangebracht. Deze worden na enkele jaren mogelijk met een overslag- of oploop proef belast.

Resultaat

Dit rapport bevat onderzoeksresultaten voor het rekenkundig omgaan met overgangen en objecten op de kruin en het binnentalud van dijken bij golfoverslag. Het rapport maakt nog geen onderdeel uit van het BOI. Hoofdstuk 4 gaat over de sterkte van een kleikern zonder grasbekleding van betekenis, ofwel een ‘fragmentarische zode’. Hier loopt momenteel nader onderzoek naar. Zie ‘rode draad dijkerosie’ voor meer informatie.

Voor resultaten, zie Kennis voor keringen GEKB Overgangen en objecten (Hoven, A. van, 2022).

Organisatie / informatie

Deltares voert het onderzoek uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Voor een achtergrondrapport, zie Overgangen en overgangsconstructies, (Deltares, 2013).

Voor resultaten, zie Kennis voor keringen GEKB Overgangen en objecten (Hoven, A. van, 2022).