Skip to main content

Fosfaatgehalte

Net als voor stikstof geldt dat betere vegetaties ontwikkelen op bodems die iets schraler zijn.

De vermindering van fosfor kan met name effect hebben op de ontwikkeling van soorten die horen bij weidevegetatie W1, W2 en W3 (figuur 010).

Voor de relatie tussen fosfaat en probleemsoorten, zie relatie-probleemsoorten-en-omgeving.

Voor verdieping van de relatie tussen voedingsstoffen, biomassa en beheer, zie voedingsstoffen-nutrienten.

Figuur 010. Gemiddeld fosforgehalte (in mg P/kg) (Wamelink-indicatoren) per vegetatietype (VTV2006) (data: WSRL).
Figuur 010. Gemiddeld fosforgehalte (in mg P/kg) (Wamelink-indicatoren) per vegetatietype (VTV2006) (data: WSRL).

Voor een verklaring van (afkortingen in) de figuur, zie Toelichting op de figuren.

Fosfaatgehalte bij aanleg:

alleen op basis van bodembemonstering en uitgekiende mestgift.