Skip to main content

Grasbekleding

We geven ‘technische’ of beschrijvende informatie over de grasbekleding.

  • Opbouw grasbekleding: hoe zijn de graszode en deklaag opgebouwd?
  • Standplaatsomstandigheden: over factoren van de standplaats die de vegetatieontwikkeling bepalen, zoals bodemopbouw en -samenstelling, voedingsstoffen en helling/expositie.
  • Categorieën vegetatie: over halfnatuurlijk, cultuurlijke, cosmetische vegetatie en doorgroeistenen.
  • Functies en waarden grasbekleding: de functie voor waterveiligheid, mens en ecologie.
  • Vegetatietypen: verschillende benaderingen om de vegetatie te beschrijven, w.o. de nieuwe typologie van Liebrand-2021, WBI2017, voor beleidsdoelen. Met uitleg over de relaties met bodemfactoren en de beheervorm.
  • Dijkflora: over algemene, karakteristieke soorten en processen in de vegetatie.
  • Probleemsoorten: de invloed van probleemsoorten op dijkvegetatie en op de omgeving, hoe er mee om te gaan en een beschrijving van de belangrijkste probleemsoorten.
  • Beschermde, bedreigde en overige zeldzame soorten: over beschermde en bedreigde soorten en over hotspots met soorten.
  • Soortenrijke dijken – bloemdijken: Een definitie van soortenrijke dijken, bloemdijken en wat achtergronden. Met de uitleg van het begrip ‘relatieve soortenrijkdom’.
Grasbekleding met dominantie grassen
Grasbekleding met dominantie grassen