Skip to main content

Karakteristieken van veelgebruikte grassen

Onderstaande informatie is grotendeels ontleend aan de bronnen [1, 2] die vermeld staan onderaan deze pagina. Overige bronnen staan apart vermeld.

Gewoon struisgras (Agrostis capillaris)

 • Boeitijd juni-augustus, wortels: rhizoom of wortelstok
 • Gewoon struisgras komt voor op droge, voedselarme gronden. Het gras is zeer winterhard en kalkmijdend. Een aantal soorten verdraagt kort maaien goed. Het is door de polvorming een uitstekende bodembedekker [bronnen 3, 4].

Beemdlangbloem (Festuca pratensis)

 • Bloeitijd juni-juli, wortels: bijwortelstelsel
 • Beemlangbloem wordt gebruikt voor overblijvend grasland en komt van nature het meest voor op vochtrijke gronden. De standvastigheid bij beweiden is matig. Ook de zodevorming is minder goed dan bij Engels raaigras. Het is vrij wintervast en verdraagt maaien goed.

Timothee (Phleum pratense)

 • Bloeitijd juni –augustus, bijwortelstelsel
 • Timothee is een zeer wintervaste grassoort en wordt gebruikt voor overblijvend grasland. De soort kan goed tegen maaien, maar wat minder goed tegen beweiden. De zomerproductie is minder.

Veldbeemdgras (Poa pratensis)

 • Bloeitijd mei-juni, wortels: rhizoom of wortelstok
 • Veldbeemgras is een zeer droogte resistente grassoort. Het is daarom vooral geschikt voor blijvend grasland op drogere gronden. Het is zeer wintervast en vormt een zeer dichte zode. Het schiet vroeg door.

Witte klaver (Trifolium repens)

 • Bloeitijd mei-oktober, wortels: wortelknopen
 • Witte klaver wordt onderverdeeld in drie groepen:
  • Witte weideklaver: een kortblijvend, uitstoelend type
  • Witte cultuurklaver: een hoger opgaand, minder uitstoelend type
  • Grootbladige klaver.

De eerste twee zijn geschikt voor inzaai in grasland omdat ze standvastiger zijn. De laatste twee hebben bij normaal graslandgebruik een beter concurrentievermogen. Bij omstandigheden met matige grasgroei kan Witte klaver bij veelvuldig maaien soms te sterk concurreren met gras en dan een te grote plaats innemen.

Raaigras, Engels (Lolium perenne)

 • Bloeitijd mei-september, wortels: bijwortelstelsel
 • Engels raaigras, waarvan tientallen soorten bestaan, is vaak de belangrijkste grassoort in meerjarig grasland. De soort is geschikt voor zowel beweiding als maaien. De smakelijkheid van het gras en de verteerbaarheid van de organisch stof zijn zeer goed en vaak beter dan die van andere soorten. Nadelen zijn kans op winterschade in strenge winters en de kans op aantasting door kroonroest in de zomer.
 • De rassen van Engels raaigras worden op grond van hun doorschietdatum ingedeeld in laat doorschietend (voorheen weidetype), middentijds doorschietend (voorheen laat hooitype) en vroeg doorschietend (voorheen vroeg hooitype). De voorjaarsgroei van de laatste is duidelijk vlotter. Het doorschieten van gras is het moment dat de top van de aar of pluim tevoorschijn komt. Dat gebeurt als er in het voorjaar na koude korte dagen wat langere dagen aan breken. Het grasplantje gaat dan over van vegetatieve groei, waarbij blad en stengel groeien, naar generatieve groei, eigenlijk de bloei. [bron 5]
 • Tetraploïd Engels raaigras is steeds meer in trek. Ten opzichte van diploïd gras hebben tetra’s vooral een meerwaarde als het gaat om wintervastheid, roestresistentie/smakelijkheid en opname [bron 6].

Raaigras, Italiaans (Lolium multiflorum Lam)

 • Bloeitijd juni-augustus wortels: bijwortelstelsel
 • Italiaans raaigras is geschikt voor kortdurend grasland (1-2 jaar), vooral voor maaidoeleinden. Het is zeer gevoelig voor berijden met zware machines, voor het lang laten liggen van gemaaid gras en voor kort maaien. Het heeft een snellere begin-ontwikkeling dan Engels raaigras, maar is minder wintervast en standvastig.

Raaigras, Westerwolds (Lolium multiflorum Lam.)

 • Bloeitijd juni-augustus wortels: bijwortelstelsel
 • Westerwolds raaigras wordt gebruikt voor tijdelijke grasland (1 jaar). Het kenmerkt zich door een zeer vlotte beginontwikkeling en hoge productie. Een nadeel is dat de zodedichtheid na enkele keren maaien snel terug kan lopen. Daarnaast is het vrij gevoelig voor het berijden met zware machines.

Rode klaver (Trifolium pratense)

 • Bloeitijd mei-augustus, wortels: wortelknollen en penwortel
 • Rode klaver wordt veel minder toegepast dan Witte klaver. Dat komt omdat Rode klaver geen uitlopers heeft en relatief hoge groeipunten. Daardoor is het minder geschikt voor beweiding. Maar de productie is hoger dan bij Witte klaver.

Rood zwenkgras (Festuca rubra)

 • Bloeitijd mei, wortels: uitlopers
 • Rood zwenkgras is ingedeeld in drie groepen:
  • Gewoon Roodzwengras
  • Roodzwenkgras met fijne ondergrondse uitlopers, vormt een zeer dichte zode en heeft zeer fijne bladeren. Kan zout goed verdragen.
  • Roodzwenkgras met forse uitlopers, vormt een minder dichte zode en verdraagt kort maaien minder goed, de bladeren zijn fijner.

Rood zwenkgras kan goed tegen schaduw en groeit goed op zowel kleigrond als op arme, droge zandgrond. [bron 7]

Bronnen:

 1. https://rassenlijst.info/ajax_frontoffice/filemanager/files/wp-uploads/2019/01/Aanbevelende-rassenlijst-Veehouderij-2019-191218.pdf
 2. https://www.grasgids.nl/
 3. https://www.greenkeeper.nl/upload/artikelen/gk110struisgras.pdf
 4. https://www.dsv-zaden.nl/apps/gs/Jongste_blad_gerold/zonder_oortje/onbehaard/gewoon-struisgras.html
 5. https://edepot.wur.nl/347306
 6. https://www.melkvee.nl/artikel/42030-tetraploide-grassen-verhogen-productie/
 7. https://www.graszodenland.nl/soort-gras/roodzwenkgras/

Alle websites zijn geraadpleegd op 24-04-2020.