Skip to main content

Contact

De handreiking grasbekleding is een product van Rijkswaterstaat en STOWA.

Vragen kunnen worden gesteld via de mail: stowa@stowa.nl

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel 033 460 32 00