Skip to main content
Goed
Bedekkingsgraad-goed
Bedekkingsgraad goed (Digigids)
Bedekkingsgraad-goed
Bedekkingsgraad goed (Digigids)
Matig
Bedekkingsgraad matig (Digigids)
Bedekkingsgraad matig (Digigids)
Bedekkingsgraad matig (Digigids)
Bedekkingsgraad matig (Digigids)
Slecht
Bedekkingsgraad slecht (Digigids)
Bedekkingsgraad slecht (Digigids)
Bedekkingsgraad slecht (Digigids)
Bedekkingsgraad slecht (Digigids)

Waarneming

De gemiddelde bedekking van een oppervlak van 5 bij 5 meter met vegetatie van gras en kruiden.

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids > Bedekkingsgraad.

Oorzaak

In de ontwikkelfase van de grasbekleding is de zode nog niet voldoende gesloten waardoor de bedekking niet voldoet. In het eindstadium wordt de zode te schraal (open/holle zode). In de omvorming van het ene beheertype naar het andere kan tijdelijk een slechtere bedekking ontstaan.

Oorzaken kunnen zijn:

 • Keur: te intensief beweiden, berijden of belopen of verkeerd onderhoud.
 • Technisch: te intensief beweiden, berijden of belopen. Verkeerde toplaag (granulair materiaal en/of aanbrengen) of ongunstig humus-, zout-, nutriëntgehalte. Chemische verontreiniging.
 • Beheer: door te extensief onderhoud kan een slechte kwaliteit bekleding ontstaan die leidt tot lagere bedekkingsgraad. Verkeerd materiaal toegepast bij projecten of herstelmaatregelen. Verkeerde bemesting. Verkeerd inzaai- tijdstip,  methode of mengsel. Ingroei van riet en verstikking door lang gras geeft ook minder bedekking.

Risico en ontwikkeling

 • Door een te open zode kan erosie ontstaan bij neerslag en langstroming, golven, overloop en overslag. Volgens het WBI bestaat deze kans in het algemeen wanneer de bedekking slechter wordt dan de ‘gesloten of open zode’. Dit is altijd locatie-specifiek afhankelijk van dijkopbouw en hydraulische belasting.
 • Een te open bekleding leidt zonder beheeringreep uiteindelijk tot een nog slechtere zode door toename van ruigte of nog slechtere bedekkingsgraad (fragmentarische zode).

Mogelijke maatregel

Onderverdeling naar type oorzaak om aan te sluiten bij type maatregel:

 • Keur: gebruik aanpassen. Verontreinigingsoorzaak aanpakken.
 • Technisch: zode bemesten, doorzaaien, beluchten, toplaag herstellen of vervangen.
 • Beheer: Grondonderzoek uitvoeren en evt. bemestingsadvies. Beweidings- of maaifrequentie veranderen. Ontwerpuitgangspunten voor projecten of herstelmaatregelen aanpassen.

Meer informatie

Op de hele handreiking wordt veel informatie geboden over het verbeteren van de bedekkingsgraad, zie o.a. bij:

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel.
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN).
 4. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN).
 5. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN).
 6. Oorzaak van de schade.
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’.
 8. Hercontrole met evt. vervolgactie.
 9. Aandachtspunt hoogwaterseizoen: vastleggen voor komende risicoseizoen zodat de calamiteitenorganisatie er rekening mee kan houden(inspectie en/of noodmaatregelen).