Skip to main content

Reuzenbalsemien

Lange éénjarige plant tot 2,5 m hoog. Bladeren langwerpig, toegespitst en sterk getand.

Reuzenbalsemien (Wikipedia)
Reuzenbalsemien (Wikipedia)

Kenmerken

Lange éénjarige plant tot 2,5 m hoog. Bladeren langwerpig, toegespitst en sterk getand. Rode punten op de zaagtanden. Kruipende wortels, stengelvoet met steltwortels. Stengels dik, geribd, kaal met brede knopen. Bloemen roze tot wit, 2,5 tot 4 cm lang. Bloemen staan met twee tot veertien bloemen in trossen in de oksels van de bovenste bladeren.

Voortplanting

Na de bloei worden zaaddozen gevormd. Als de zaaddozen rijp zijn en aangeraakt worden dan exploderen en schieten de zaden tot 7 meter weg. Per plant kunnen meer dan 1000 zaden worden geproduceerd. Zaad blijft maximaal 1,5 jaar kiemkrachtig. Beste groei op vochtige, voedselrijke en verstoorde grond. Bloeit van juli t/m oktober.

Problematiek

Voor bestrijding van de Reuzenbalsemien is het vooral zaak om verspreiding van het kiemkrachtige zaad te voorkomen. Na het maaien kan de plant opnieuw opschieten als het te hoog is afgemaaid of als vroeg in het groeiseizoen is bestreden. Wanneer er veel Reuzenbalsemien op de waterkering groeit is de waterkering moeilijk te bereiken en niet meer inspecteerbaar.

De Reuzenbalsemien is niet opgenomen in de Digigids.

Bestrijdingsmethode

Algemeen

Voordat er gestart mag worden met bestrijdingsmaatregelen dient er eerst overlegd te worden met betrokken collega’s op het gebied van ecologie, beheer en onderhoud.

Bestrijding van Reuzenbalsemien is alleen effectief als zaadzetting wordt voorkomen. Het zaad is maximaal 18 maanden kiemkrachtig en de plant zelf eenjarig, wat betekent dat eliminatie in theorie binnen twee groeiseizoenen mogelijk is. Hierbij is het van belang dat  elke plant wordt geëlimineerd. Zaadvorming door één enkele plant kan de inspanning van een intensieve bestrijdingsactie volledig teniet doen.

Machinaal verwijderen

Maaien is een zeer effectieve methode bij de bestrijding van de reuzenbalsemien. Aandachtspunten voor de uitvoering:
·      De bestrijding dient in juni‐juli, voor het ontluiken van de eerste bloemen plaats te vinden, om zaadzetting en noodbloei (toelichten) te voorkomen;
·       Afmaaien moet zo dicht mogelijk bij de grond geschieden om opnieuw opschieten en noodbloei (toelichten) te voorkomen.
·      Maaisel afvoeren.

Handmatig verwijderen
Ook uittrekken is een zeer effectieve bestrijdingsmethode voor Reuzenbalsemien. Het is arbeidsintensiever dan maaien maar kan wel nauwkeuriger worden uitgevoerd. Bij Reuzenbalsemien is het van belang alle planten te verwijderen. Maaiapparatuur kan niet overal worden toegepast, dan is handmatig uittrekken een aanvullend techniek om Reuzenbalsemien te elimineren.
·      Ook uittrekken dient voor het ontluiken van de eerste bloemen plaats te vinden, in juni‐juli;
·      Het wortelstelsel is oppervlakkig en beperkt. Het is niet nodig om het hele wortelstelsel te verwijderen maar wel de grote wortels direct aan de stengel.
·      Planten afvoeren.

Begrazen
n.v.t.

Chemisch bestrijden
Deze optie mag alleen gebruikt worden op waterkeringen, zie de pagina over Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Chemische bestrijding is een effectieve methode maar moet zorgvuldig  worden uitgevoerd om alle planten te behandelen. Chemische bestrijding kan het beste laat in het voorjaar worden uitgevoerd, als de planten bloemknoppen ontwikkelen. Chemische bestrijding moet vóór zaadvorming worden uitgevoerd omdat het zaad anders in de behandelde plant na kan rijpen.

Praktijkervaring

Wat werkt wel:

  • Zie de bestrijding van 6 invasieve uitheemse soorten met daarin praktijkervaringen over de bestrijding van Reuzenbalsemien [Probos, 2011]

Wat werkt niet:

  • Hier is nog geen beschrijving van bekend.

Wettelijk kader

Voor meer informatie over gebruik van biociden bij probleemsoorten, zie de pagina over Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Melden nieuwe vindplaatsen

Meld nieuwe vindplaatsen intern en extern (NDFF-app, snapp de exoot-app). Doe dit al bij het vinden van 1 plant, gezien het woekerende karakter.

De soort is niet opgenomen in de Digigids.