Skip to main content

POV Waddenzeedijken gras en klei

Naam

POV Waddenzeedijken gras en klei.

Onderzoeksvraag/-doel

Ontwikkeling van een verbeterd grasmengsel ten opzichte van het standaard D1 en D2 door toevoeging van gewenste kruiden. Verbetering wil zeggen, een hogere erosiebestendigheid, grotere robuustheid tegen weersextremen en ecologisch waardevoller.

Uitvoering

Het onderzoek is specifiek gericht op de grasbekledingen van de Waddenzeedijken van Dijkring 6 in het beheergebied van Hunze en Aa’s (opdrachtgever), Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Arcadis, Buro Hollema, Deltares, Infram, Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research. Op basis van een veldinventarisatie van de huidige voorkomende vegetatiesoorten en kleinschalige pot-experimenten zijn enkele veelbelovende mengsels samengesteld die in dit voorjaar 2019 worden ingezaaid in proefvakken. Deze worden in de komende jaren gemonitord en uiteindelijk beproefd met een grootschalige golfoploopproef.

Resultaat

In de winterperiode ’18-’19 is de huidige grasmat beproefd met de golfoploopsimulator, Kijk voor beelden hiervan en voor meer informatie op https://pov-waddenzeedijken.nl/gras-en-kleibekleding/

Organisatie / informatie

Zie voor meer informatie de website van de POV Waddenzeedijken.