Skip to main content
Scheur, beginnend droogte (Digigids)
Scheur, beginnend droogte (Digigids)
Scheur opengewerkt (Digigids)
Scheur opengewerkt (Digigids)

Waarneming

Definitie digigids: lijnvormige gleuven in de bekleding

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids > scheuren.

Oorzaak

 • Keur: gevolg van handelen van derden waarbij een belasting of ontgraving leidt tot scheuren. Dit kan zowel conform als afwijkend van een vergunning zijn.
 • Technisch: verschillende soorten belasting (gronddruk, droogte, instabiliteit grondlichaam, zettingen, verkeer, materiaalopslag, bewegen van bomen). Bij overgangsconstructies bestaat verhoogd risico op scheurvorming. Een te vette toplaag leidt eerder tot droogtescheuren.
 • Beheer: zeer lutumrijke toplaag voorgeschreven die krimpt. Bomen op de waterkering die tot krimp leiden. Verleende vergunning die tot zettingen leiden. Scherpe overgangen tussen toegepast materialen leiden tot scheuren in de toplaag, bijvoorbeeld na herstelwerkzaamheden.

Risico en ontwikkeling

Welk risico bestaat voor de waterkering: indringend water in de waterkering, of doorstromende water, hydraulische kortsluiting. In alle gevallen kan er materiaal worden afgevoerd of de kern vollopen. Scheuren kunnen zorgen voor een nog snellere uitdroging van de waterkering. Risico voor mens en dier bij een bepaalde breedte.

Hoe kan de waargenomen parameter zich ontwikkelen zonder correctieve ingreep: door indringen van water kan instabiliteit optreden die uiteindelijk leidt tot bezwijken. In geval van droogtescheuren kan de situatie bij regenval ook vanzelf herstellen. Bij scheuren is er vaak een onderliggende oorzaak die het risico vormt, zie diagnose.

Mogelijke maatregel

 • Keur: aanspreken van de veroorzaker op grond van de Keur of vergunningsvoorschriften. Monitoren van de scheuren om ontwikkelingen te volgen.
 • Technisch: (tijdelijk) wegnemen van belasting, aanvullen van ontgraving, vullen van scheuren met geëigend materiaal. Nat maken van het oppervlak. Verkeers- of materiaalbelasting wegnemen. Aanbrengen van constructie om het grondlichaam te stabiliseren. Bomen verwijderen of snoeien.
 • Beheer: monitoren van de scheuren om ontwikkelingen te volgen. Geen bomen op de waterkering toestaan, of bomen met gelimiteerde omvang.

Meer informatie

 • Bronnen waar meer informatie te vinden is:
 • Diagnose: Scheuren kunnen vele oorzaken hebben, wat de diagnose complex maakt. Afhankelijk van de oorzaak en omstandigheden (belasting) kunnen scheuren een hoge urgentie hebben. Onderscheid in droogtescheuren die tijdelijk zijn en vanzelf herstellen, en stabiliteitsscheuren die duiden op een onderliggend mechanisme. We adviseren dit met een grondmechanisch specialist te onderzoeken.

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN)
 4. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN)
 5. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN)
 6. Oorzaak van de schade
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’
 8. Aandachtspunt hoogwaterseizoen