Skip to main content

Bodemopbouw- en samenstelling

De bodemsamenstelling is van invloed op de samenstelling en de structuur van de dijkvegetatie.

Op de meeste standplaatsen is het mogelijk een erosiebestendige grasbekleding te ontwikkelen en in stand te houden. Toch zal de vegetatie qua uiterlijk sterk verschillen door andere omstandigheden.

  • Op dijken met een toplaag die bestaat uit zware klei is de biomassaproduktie meestal hoog waardoor de soortenrijkdom laag blijft en er nauwelijks of geen zeldzamere soorten kunnen voorkomen.
  • De meest soortenrijke dijkvegetaties komen in het algemeen voor op dijken waarvan de toplaag bestaat uit een lichte kleisoort met een relatief hoog zandgehalte.
  • Op sterk zandige dijken worden vaak de zeldzamere plantensoorten van dijken aangetroffen. Een sterk zandige toplaag wordt echter alleen onder speciale omstandigheden toegelaten (bv. op binnentaluds met overdimensionering) aangezien een sterk zandige toplaag gevoeliger voor erosie wordt geacht dan een toplaag met een lager zandgehalte.

Bij de bodemopbouw en -samenstelling gaan we in op: