Skip to main content

Heermoes

Heermoes (Equisetum arvense) is een woekerende soort die al snel dominant kan worden en de overige vegetatie wegconcurreert.

Heermoes (EurECO)
Heermoes (EurECO)

Kenmerken

Heermoes (Equisetum arvense) is een woekerende soort die al snel dominant kan worden en de overige vegetatie wegconcurreert. Deze paardenstaart, een goed te herkennen soort met buisvormige bladeren en stengels in leden, groeit vanuit de wortelstokken en staat meestal in verstoorde of omgewerkte bodem met veel voedingsstoffen. De kleurloze sporendragende stengels komen op voordat de groene stengels tevoorschijn komen. In de winterperiode bevindt Heermoes zich in z’n geheel onder de grond en biedt een talud met veel Heermoes een kale aanblik. In het voorjaar verschijnen eerst de vruchtbare stengels met de aren waaruit talrijke sporen vrijkomen. Daarna komen pas de onvruchtbare stengels tevoorschijn.

Problematiek

Heermoes is lastig te bestrijden. De wortelstokken groeien meters diep de grond in en vertakken zich daarnaast in het horizontale vlak sterk. Ze breken gemakkelijk en slaan tijdens de groei een voedingsvoorraad op. Bij bewerking worden de wortelstokken tot stukjes kleine wortelstokjes gemaakt die opnieuw zullen uitlopen. Daardoor is mechanisch of handmatig verwijderen vrijwel onmogelijk. De plant is resistenttegen veel chemicaliën. Wanneer er veel Heermoes aanwezig is zal de erosiebestendigheid afnemen.

Bestrijdingsmethode

Algemeen

Heermoes blijft bij vrijwel elke bestrijdingsmethode aanwezig. Er wordt daarom vooral ingegaan op het beperken van Heermoes en zorgen dat de plant niet de overhand krijgt en de bekleding domineert.

Heermoes staat het liefste in nattere klei en een verdichte grond, bij het aanbrengen van een toplaag is het de moeite waard om een lichtere toplaag aan te brengen.

Machinaal verwijderen

Frequent maaien (circa 6x per jaar) is een methode om er voor te zorgen dat de groei van Heermoes beperkt blijft.

Bij een jonge dijk is onderstaande methode het meest effectief:

  • Maaien met kooien (niet klepelen want dat beschadigd te veel het jonge gras).
  • Bemesten met NPK: bijv. 7-6-12 + 4 MgO of 7-7-7 . Kies voor organisch-mineraal (direct en langer werkend t.o.v traditionele kunstmest). N-niveau: 60-80 kg N/ha.
  • Indien de zode open blijft doorzaaien.

Handmatig verwijderen

n.v.t.

Begrazen

n.v.t.

Chemisch bestrijden

Deze methode is wettelijk gezien niet toegestaan.

Praktijkervaring

Wat werkt wel?

We hebben nog geen beschrijvingen van bestrijdingsmethoden die effectief zijn.

Wat werkt niet?

We hebben nog geen beschrijvingen van bestrijdingsmethoden die niet effectief zijn.

Wettelijk kader

Er is geen wettelijk kader voor Heermoes.

Chemische bestrijding is niet toegestaan. Voor meer informatie over gebruik van biociden bij probleemsoorten, zie de pagina over Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Melden nieuwe vindplaatsen

Deze soort wordt niet genoemd in de Digigids, onkruid klein als risicosoort.