Skip to main content

Standplaatsomstandigheden

De standplaatsomstandigheden zijn van invloed op de samenstelling en de structuur van de vegetatie en zijn bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden (potentie) hiervan.

De belangrijkste standplaatsomstandigheden zijn:

Een deel van deze aspecten kan alleen worden bepaald met behulp van een bodemonderzoek aan de hand van een vast protocol.

In het veld zijn ook met het blote oog verschillen waarneembaar: bijvoorbeeld het vochtgehalte van de bodem. De vegetatie op zeer droge of zeer vochtige locaties past zich aan de omstandigheden aan. Een ervaren inspecteur of beheerder zal dit na verloop van tijd eenvoudig herkennen.