Skip to main content

Soortenrijkdom

Definitie Digigids: het aantal vegetatiesoorten in de grasbekleding.

Soortenrijkdom, goed (Digigids)
Soortenrijkdom, goed (Digigids)

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids > Soortenrijkdom.

De parameter soortenrijkdom is geen schadeparameter, maar een beheerparameter die te maken heeft met een andere beleidsdoelstelling dan de waterveiligheid.

Vegetaties die volgens de Digigids ‘slecht’ of ‘matig’ scoren op soortenrijkdom, ook als er minder dan 15 soorten in een vak staan, lopen geen direct risico voor de erosiebestendigheid. De geslotenheid van de grasbekleding is bepalend voor er erosiebestendigheid.

Veel menu’s van de handreiking gaan in op soortenrijkdom of bloemrijke dijken, daar is meer informatie te vinden. Zie onder andere: