Skip to main content
Reuzenberenklauw
Onkruid groot, Reuzenberenklauw (Digigids)
Onkruid groot, Reuzenberenklauw (Digigids)
Onkruid groot, Reuzenberenklauw (Digigids)
Onkruid groot, Reuzenberenklauw (Digigids)
Hoefblad
Onkruid groot, Groot hoefblad op kade (Digigids)
Onkruid groot, Groot hoefblad op kade (Digigids)
Onkruid groot, Groot hoefblad op kade (Digigids)
Onkruid groot, Groot hoefblad op kade (Digigids)
Japanse duizendknoop
Japanse duizendknoop: zwarte zode resteert(EurECO)
Japanse duizendknoop: zwarte zode resteert (EurECO)
Japanse duizendknoop: zwarte zode resteert(EurECO)
Japanse duizendknoop: zwarte zode resteert (EurECO)

Waarneming

Definitie Digigids: ongewenste grote vegetatiesoorten die zodevorming belemmeren, afsterven en grote kale plekken geven (Reuzenberenklauw, Reuzebalsemien, Japanse duizendknoop of Groot hoefblad.

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids > onkruid groot.

Oorzaak

 • Keur: verspreiding vanuit aanliggende percelen. Dumpen van tuinafval met zaden of wortelstokken. Niet goed toezien op schoon onderhoudsmaterieel van derden waardoor zaden ‘meeliften’. Geen controle van grond die wordt aangevoerd bij werkzaamheden. Het vestigen van onkruid groot hangt niet samen met het maaien of beweiden, wel met een slechte bedekkingsgraad, kale plekken e.d.
 • Technisch: Bij het onderhoud onjuist omgaan met maaisel of vervuilde machines waardoor zaden of resten achterblijven of verspreid worden.
 • Beheer: onvoldoende inspectie op plaagsoorten of prioriteit geven aan bestrijding.

Risico en ontwikkeling

Risico voor de waterkering: Slechte kwaliteit grasbekleding inclusief doorworteling, onvoldoende erosiebestendigheid en daardoor kans op erosie. Mogelijk schade aan harde constructies. Sterke kostentoename bij onderhoud.

Wat als je niets doet?: Ongeremde uitbreiding van de groeilocatie waardoor omvang van slechte grasbekleding en kans op erosie toeneemt.

Schade gezondheid, brandwonden (Reuzenberenklauw)

Mogelijke maatregel

 • Keur: derden aanspreken op bestrijding en tegengaan van verspreiding. Controle van grondstromen.
 • Technisch: zie probleemsoorten.
 • Beheer: Overleg met aangrenzende terreinbeheerders. Beschrijven van onderhouds- en vergunningsvoorwaarden, zie oorzaken. Voldoende inspectie uitvoeren en vroegtijdige aanpak. Voorlichtingscampagnes en laagdrempelig meldingsloket voor locaties met probleemsoorten. Beleid voor probleemsoorten opstellen en vaststellen op voldoende hoog niveau. Bepalingen in onderhoudscontracten opnemen. Eisen voor grondkwaliteit bij verbeteringsprojecten.

Meer informatie

 • Bronnen waar meer informatie te vinden is: zie bij beheer probleemsoorten en praktijkvoorbeelden.
 • Diagnose/prognose: onkruid groot vormt altijd een bedreiging voor je waterveiligheid, je moet het dus altijd bestrijden. Hoe eerder je er bij bent, hoe groter de kans op succesvol bestrijden. Het laten ontwikkelen leidt tot sterk toenemende kosten bij de maatregel.

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN)
 4. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN)
 5. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN)
 6. Oorzaak van de schade, welke plaagsoort het is.
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’
 8. Aandachtspunt hoogwaterseizoen