Skip to main content

Ontwikkelingsbeheer

Ontwikkelingsbeheer is het beheer en onderhoud in de eerste vier jaar na aanleg en inzaai van een nieuwe of verbeterde dijk.

Het ontwikkelingsbeheer is van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van de dijkvegetatie en de kwaliteit van de graszode.

Doel van het ontwikkelingsbeheer is een optimale ontwikkeling van de dijkvegetatie en de kwaliteit van de grasbekleding zodat aan de eis van erosiebestendigheid wordt voldaan en ook aan eventuele andere beleidsdoelstellingen (bijv. bloemrijk of ruwgras).

Zie Ontwikkelingsbeheer voor alle informatie.