Skip to main content

Kalkgehalte

Het kalkgehalte is van invloed op de vegetatiesamenstelling

Het kalkgehalte is van invloed op de vegetatiesamenstelling omdat bepaalde soorten kalkminnend zijn, bijvoorbeeld Ruige leeuwentand, Echt bitterkruid, Wilde chichorei en Ruige weegbree. De soorten kunnen daarmee ook van regionale waarde zijn, zie Bodemtypen, -spreiding en -processen. Maar omdat het kalkgehalte niet van invloed is op de sterkte van de graszode en deze moeilijk is nauwkeurig samen te stellen, worden geen eisen geformuleerd voor de aanleg.

Fliervoet [1992, tabel 7] hanteert bij een een natuurtechnische zode een richtlijn voor het kalkgehalte van 0,3 – 6,5%.

Kalkgehalte bij aanleg:

Voor soortenrijke grasbekleding wordt een kalkgehalte van 0,3-6,5 geadviseerd.

Kalkgift op basis van bodembemonstering en uitgekiende mestgift.