Skip to main content

Waarnemingen in het veld

In het veld gaat het uiteindelijk om drie klassen: gesloten, open en fragmentarisch.

Onderstaande beelden kunnen helpen de veldsituatie te begrijpen.

 

Gesloten zode

Effect kruiden op de grasbekleding

Effect probleemsoorten

Grote brandnetel

Ridderzuring

Effect van bladval

Effect herbiciden