Skip to main content

Bodemcomponenten

De volgende bodemcomponenten komen aan de orde. Op deze pagina’s volgt uitleg over de relatie tussen de component en de vegetatie, waar de beheerder op kan letten en welke eis geldt bij de aanleg.