Skip to main content

IJzergehalte

Het element ijzer is vaak voldoende in de bodem aanwezig, maar niet in een vorm die door planten kan worden opgenomen.

Microbiële activiteit speelt een rol bij het beschikbaar komen. Als de grondwaterstand fluctueert worden bij lagere standen waarbij het zuurstof dieper doordringt roestvlekken gevormd door oxidatie. Bij hogere grondwaterstanden reduceert het ijzer, wat grijze vlekken oplevert. De zone waarin beide kleurvlekken waarneembaar zijn, geeft dus een indicatie van de schommeling [Locher&Bakker, 1991]. In het gemiddelde dijktalud zal dit niet zichtbaar zijn, maar rond de teen en in kades wellicht wel.

De zuurgraad beïnvloedt de opname van ijzer door planten, bij een te hoge pH kan ijzer minder goed worden opgenomen [CBAV, 2021]. Dit kan zichtbaar worden in de planten waarbij de nerven groen, maar het tussenliggend blad geelgroen tot geel kleuren.

Voor het ijzergehalte bij aanleg wordt geen advies geformuleerd.