Skip to main content

Houtopslag

De parameter ‘houtopslag‘ maakte tot en met 2018 deel uit van de parameter ‘ruigte en houtopslag’. Door enkele wezenlijke verschillen is deze gecombineerde parameter in 2019 gesplitst in twee afzonderlijke parameters.

Houtopschot
Houtopschot doorgegroeid met slechte grasbekleding (WSRL)
Houtopschot doorgegroeid met slechte grasbekleding (WSRL)
Houtopschot doorgegroeid met slechte grasbekleding (WSRL)
Houtopschot doorgegroeid met slechte grasbekleding (WSRL)
Raster
Houtopslag in raster (WSRL)
Houtopslag in raster (WSRL)
Houtopslag in raster (WSRL)
Houtopslag in raster (WSRL)
Kade
Houtopslag op kade (Digigids)
Houtopslag op kade (Digigids)
Houtopslag op kade (Digigids)
Houtopslag op kade (Digigids)

Waarneming

Voor afbeeldingen, zie Digigids, houtopslag.

Oorzaak

 • Keur: eigenaren en gebruikers planten bomen of struiken aan of onderhouden het areaal onvoldoende om spontane groei van houtachtige gewassen tegen te gaan. Houtachtigen kunnen ook vanaf naburig terrein uitdijen door het raster, maar dat hoort niet bij houtopslag, daar is sprake van tekort aan snoeiplicht.
 • Technisch: zaailingen, wortelopschot.
 • Beheer: te extensief of onzorgvuldig maaibeheer of beweiding zonder maaien of bloten. Niet uitmaaien afrasteringen.

Risico en ontwikkeling

 • Welk risico bestaat voor de waterkering: direct risico voor de waterkering bij zaailingen e.d. bestaat niet, bij doorgaande groei en bij aanplant is er vaak na verloop van tijd sprake van kale plekken. Het WBI hanteert een voetmaat van 15 cm diameter voor het problematisch worden bij overloop en overslag, maar bij die maat spreken we niet meer over houtopslag. Dat is een boom.
 • Hoe kan de waargenomen parameter zich ontwikkelen zonder correctieve ingreep:
  • doorgroeien tot houtige beplanting en bomen die schaduwwerking tot gevolg hebben.
  • Risico op perforatie deklaag en een ontgrondingskuil bij omwaaien.
  • Als houtige beplanting te groot wordt meer kans op bladval en daardoor kans op afdekking. Ook wordt bij maaien meer afstand gehouden waardoor de houtige beplanting nog meer uitbreidt. Uiteindelijk bestaat de kans dat een boom als niet-waterkerend element beoordeeld moeten worden.
  • Houtige beplanting in oevers levert het ideale biotoop voor bevers, wat risico geeft op graverij groot.

Door dit alles : aantasting grasmat: zie kale plekken en sterkte graszode.

Mogelijke maatregel

 • Keur/eigendom: aanschrijving eigenaren op basis van keurovertreding of onderhoudsverplichtingen. Naleving van bepalingen in gebruikersovereenkomsten eisen.
 • Technisch: knippen of uittrekken van houtopslag. Voldoende maaien om opslag te voorkomen.
 • Beheer: bepalingen in overeenkomsten en keur / algemene regels opnemen. Maaifrequentie voldoende hebben, rasters uitmaaien of houtopslag uit rasters verwijderen. Oevers zodanig inrichten dat opschot eenvoudig verwijderd kan worden.

Meer informatie

 • Bronnen waar meer informatie te vinden is: voor WBI over bomen, zie Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017, Bijlage III Sterkte en veiligheid, par. 25.3.1.
 • Diagnose: is simpel: alle houtopslag verwijderen, aangezien deze ongewenst is in elke situatie.

Gegevensbeheer

 1. Locatie van de schade: xy(z)
 2. Locatie van de schade: koppeling aan bouwdeel
 3. Ernst van de schade: gering-serieus-ernstig (NEN)
 4. Omvang van de schade: in oppervlakte m2 of in aandeel van een bouwdeel %klasse: incidenteel-plaatselijk-regelmatig-aanzienlijk-algemeen (NEN)
 5. Intensiteit van de schade: goed-redelijk-matig-slecht (Digigids) of begin-gevorderd-eindstadium (NEN)
 6. Oorzaak van de schade: aanplant of opschot, evt soort en indien plaagsoorten met bestrijdingsmethode
 7. Vervolgactie: toezicht/handhaving of technisch, zie tabblad ‘mogelijke maatregel’