Skip to main content

Bloemrijk Purmerringdijk

Inzaai bloemrijk Purmerringdijk

Zaaien 2 (HHNK)
Zaaien 2 (HHNK)

Naam

Inzaai bloemrijk Purmerringdijk

Onderzoeksvraag/-doel

Dit onderzoek is gericht op het effect van  verschillende inzaaimengsels op de soortenrijkdom van de waterkering.

Uitvoering

Op 10 locaties op de Purmerringdijk is een proefvak van 100 lengte aangelegd. Dit proefvak is ingedeeld in 5 gelijke delen met een lengte van 20 m. Zowel het steile als het minder steile deel van de dijk wordt gebruikt. De grens tussen deze 5 delen is aangegeven met een paal onder aan het talud en een streep op de weg boven aan het talud.

De toplaag is goed verkruimeld en vlak gemaakt. De inzaai heeft plaatsgevonden op 22 september 2016.

Met een zaaimachine zijn de standaardmengsels D1 en D2 ingezaaid . De speciale mengsels zijn D-hooi, voor toekomstige hooilanden en D-wei voor toekomstige weilanden. Deze zijn met de hand gezaaid. In 2 proefvakken wordt gewerkt met grassenmengsel+kruiden in een verhouding 2:1.

Purmerringdijk zaadmengsels
Purmerringdijk zaadmengsels

De vakken zijn zo ingezaaid:

  • 20 m D1 zonder toevoeging
  • 20 m D1 + weide
  • 20 m D1 zonder toevoeging
  • 20 m D2 + hooi
  • 20 m D2 zonder toevoeging

Resultaat

Op 01-07-2018 zijn nog geen resultaten bekend of publiceerbaar.

Organisatie / informatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van  het Hollands Noorderkwartier en begeleid door ecoloog Cyril Liebrand (EurECO) en prof. Hans de Kroon (Radboud Universiteit Nijmegen).

Meer informatie is te vinden op zodenaandedijk.com.